Byggsats

Bryggan säljs som byggsats där vi levererar aluminiumbalkar, benställning, skruv och eventuella tillbehör, ni själva köper in virket och monterar er brygga. Detta för att få låga frakt kostnader. Alternativt levererar vi färdigbyggda bryggor. Miljövänlig och lång livslängd då inga trädelar är i kontakt med vattnet samt att träet skruvas underifrån.

Varje bryggdel består av en bryggsektion och en A-benställning med individuellt justerbara ben för vattendjupet
Det finns benställningar för upp till 4,2 meter höjd över botten.
Bryggsats, tillsätt endast trä.


Virket skruvas längsgående, från undersidan.

Materiallista för Toftabryggan
Det underlättar väldigt mycket om man köper allt virket exakt kapat direkt. Den färdiga bryggan blir då snyggare och så man slipper allt justeringsarbetet med sågen. Den extra kostnad detta innebär sparar mycket tid vid bygget. Kontrollera att det verkligen är samma längd på alla bitarna, om du har beställt dem så. Brädgårdarnas toleranser är stora. Har ni en bryggsektion där ni vet att ni skall lägga en mindre båt mot Toftabryggans fenderstolpar bör ni anpassa längden på den sektionen så att båtens sida inte går emot bryggkanten, båtens relingslist skall ligga an mot fenderstolparna.

700 mm bred gångbrygga
2 stycken 145 X 45 Reglar
2 stycken 95 X 28 trallbrädor
3 stycken 120 X 28 trallbrädor
Lämplig längd upp till 3600mm kan rekommenderas för denna bredd.

1300 mm bredd
2 stycken 145 X 45 Reglar
2 stycken 95 X 28 trallbrädor
8 stycken 120 X 28 trallbrädor
Lämplig längd upp till 3600mm kan rekommenderas för denna bredd.

1750 mm bredd
2 stycken 145 X 45 Reglar
4 stycken 95 X 28 trallbrädor
10 stycken 120 X 28 trallbrädor
Lämplig längd upp till 3200mm kan rekommenderas för denna bredd.

2300 mm bredd
2 stycken 145 X 45 Reglar
4 stycken 95 X 28 trallbrädor
15 stycken 120 X 28 trallbrädor
Lämplig längd upp till 3000mm kan rekommenderas för denna bredd.

Hörnsektion
1 stycken 145 X 45 Regel 2000 mm
1 stycken 95 X 28 trallbrädor
3 stycken 120 X 28 trallbrädor

Comments are closed.