Montering

Monteringen av bryggorna är enkel, men tag er tid och läs denna instruktion innan ni börjar så behöver ni inte göra om några moment.

Verktyg som behövs är skruvdragare med PH2 bits och en 13 hylsa med fäste till skruvdragaren. Handskar att använda när ni hanterar virket.

Det är lättast om man kan vara på ett plant underlag. Använd gärna materialet till de övriga sektionerna för att göra en arbetsyta. Lägg ut 2 av 145×45 reglarna, placera 5 trallbrädor på tvären över dessa, där aluminiumbalkarna kommer att placeras.

Lägg ut reglarna och trallbrädorna enligt hålen i aluminiumreglarna för respektive bredd, 95mm brädorna ytterst, kolla så brädans snyggaste sidan kommer nedåt (och utåt för reglarna).

Märk upp insidan på reglarna, 12cm samt 80cm från ändarna.

 

Lägg på aluminiumbalkarna med den vinklade och låga kanten mot bryggans ändar, samt balken i mitten.

Balken med sprintarna i skruvas så att trallvirket ligger jämt med reglarna och mot balken.

Skruva sedan fast dem i reglarna vid markeringarna med de franska skruvarna. Det är viktigt att balken samt regeln och trallbrädorna trycks ned när man skruvar fast dem, så att bryggan blir plan på ovansidan.

Kryss mät nu så att diagonalerna är lika långa.Sedan kontrollerar man att avstånden mellan trallbrädorna är något sånär lika, det kan skilja mycket i bredden på grund av hyvlingen och fuktigheten i träet Se till att brädorna ligger jämt i ändarna.

Börja sedan skruva fast alla trallbrädorna i första balken, fortsätt med nästa och nästa balk, håll ett öga på avstånden mellan trallbrädorna, justeras med en stor skruvmejsel.

- Klar nu?
- Japp!

Vänd nu på bryggan och beskåda din första bryggsektion, kontrollera så att reglarna och trallen är i jämnhöjd.

Nu kan du använda denna som arbetsbord till nästa bryggsektion.

 

Monteringsinstruktion för bryggor med överhäng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta kan göras då man vill placera en extra benställningen vid land på grund av till exempel berg/stenar på bottnen, där man skall placera den första sektionen vid land.

Det går att vända på de första aluminiumbalkarna så att den vinklade och låga kanten kommer mot bryggans mitt. Benställningen placeras då i den andra aluminiumbalken och stagen placeras i den första aluminiumbalken.

Alternativt kan man förskjuta aluminiumbalkarna så att benställningen kommer på lämplig plats. Tänk på att inte ha större överhäng än nödvändigt för bryggans stabilitet.

Comments are closed.