Liftar

Toftabryggan markandsför Shorestations liftsystem från USA. Dom har byggt båtliftar sedan 1959.

Att ha sin båt på en båtlift innebär att man aldrig behöver bottentvätta/bottenmåla eller oroa sig för vågor/svall.

Principen för våra båtliftarna är de står på botten och lyfter upp båten så att den ligger fri från vågor, svall och dyningar.

När båten inte ligger i vattnet elimineras också all beväxning på skrov och motor/drev, detta gör att målning med giftfärger ej behövs, ett rent och vaxat skrov ger högre toppfart och en bättre bränsle ekonomi.

Våra liftar är självbärande konstruktioner. Alla de fyra benen på båtliften är individuellt justerbara för att passa på olika bottnar och djup på upp till 2,5 meter beroende på storlek på båtliften.

Liftarna kan även kompletteras med tak som skyddar båten, dynor, teak och kapell mot solstrålning och nedfall. Din båt kommer vara som i nyskick och andrahandsvärdet på en båtförvarad på båtlyft blir högre.


Manuell

Manuella båtliftar från Toftabryggan finns i två olika utföranden parallellt lyftande för mindre båtar upp till 550kg och vertikalt lyftande från 700kg upp till 2700kg.

Båtliftarna är anpassade så att man lätt skall kunna hissa upp sin båt beroende av vikten så tar det lite olika tid 1-3minuter att göra detta. Fördelen manuella liftar är att man inte är beroende av ström till sin båtplats.

En båtlift placeras längs med en brygga, då är det lätt att stiga i och ur båten, men det går även att placera sin båtlift med fören mot bryggan som på de flesta båtklubbar.


Hydralisk

• ShoreStations pålitliga hydrauliska båt lifts modeller kombinerar stabil konstruktion med en ny nivå av bekvämlighet.

• Ett minmalt och ej störande utseende,

• Ett enkel tryck på knappen för att sjösätta och hissa upp båten.

• De hydrauliska liftarna är konstruerade för att var användarvänliga.

• Alla våra båtliftar står på fyra individuellt justerbara ben.

• Det behövs inga andra konstruktioner att fästa den i eller dyrbar pålning.

• ShoreStation Hydrauliska båt liftar finns från 1800 kg till 7 ton 4000 to 15,000 pounds.

• Toftabryggan tar hem 12Volt och 24Volts modellerna, det gör att man ej är beroende av ha någon ström framdragen till bryggan/liften


Direktdriven

Simple, Integrated Design

Engineered from the ground up as part of the ShoreStation Lift. The “big wheel”, remote drive motor, and motor mounts have all been eliminated, for simple,trouble-free operation. The stylish, corrosion-free case gives the unit a clean, finished appearance.

Speed Matters

This new system out-performs after-market direct drives and, in speed tests it even came close to matching our top-of-the-line hydraulic lifts. (See back for details.)

Powerful Control at Your Fingertips

State-of-the-art electronic control system offers the ultimate in push-button convenience. Comes standard with 2 remote transmitters, or use the convenient touch-pad controls on the winch case.

Maximum Safety & Security

User-programmable security codes to prevent theft.

Adjustable upper limit switch stops the platform at any desired height. Back-wind sensor prevents damage to lift.

Choose Your Power Source

Available in different power configurations: 12 volt DC, or upgrade to the 24 volt DC for maximum speed. The adjustable motor speed can be fine-tuned to fit your power source. Solar charging accessory also available!